DYKFYND – utdjupat

About the work (SWE) :

Performanceverket Dykfynd skapades som en del av utställningen Where does the river flow och kuraterades av konstföreningen Mareld Västerbotten.  I förbindelse med utställningen gjordes en intervju och här kan ni läsa ett utdrag från den:

 

Vad har du valt att arbeta med, och varför, i utställningen Where does the river flow?

Jag har valt att arbeta performativt och processorienterat med utgångspunkt i kollektiva processer och ett intresse för språkets strömningar och brytpunkter. Idén att göra ett röstverk kom ur en impuls att se närmre på dykfynd. Jag ville undersöka dessa efterlämningar och spår av liv, händelser som sjunkit undan men kvarlevt på älvens botten, på ett kroppsligt plan. Som minnesfragment. Hur ser dyn ut inuti en människa? Hur låter det som efterlämnats i kletig slambotten när det bubblar upp och stiger mot ytan?

Arbetet bygger delvis på improvisation och vi som deltar i performancet arbetar verbalt med en metod som påminner om flödesskrivning, eller på engelska stream of consciousness, där det som kommer kommer. Verkets grundläggande premiss är att vi inte på förhand kan veta vad som dyker upp och därmed heller inte verkets slutgiltiga uttryck. Jag har valt det här arbetssättet för att jag tycker att metoden speglar älven och dess egenskaper: det strömmar och rör på sig åt olika håll i olika tempo, det är levande, kraftfullt och inte meningen att varken kontrolleras, dämmas upp eller fixeras.

DYKFYND
Performance
2022