MAKE BUTTER – PERFORMANCE MORE

 

About the work (ENG):
Centered around the figure of the Centaur this performance plays with the division of top/bottom dynamics in a way that brings to mind when Laurie Andersson, in performing ”Home of the brave”, turns to one of her musicians and ask:

”Did you ever play that game when you were a kid? You know where the upper body was the rider and the lower body was this wild galloping…horse. Kind of like a sophisticated top and possessed bottom. Did you ever do that?”

While playfully challenging the boundaries of bodies and roles typically viewed as female, this work springs from a darker soil: experiences of grief, the witnessing of a horse dying and an underlying question of what happens to a person when their relationship to language itself is put to crisis.

 

In depth (SWE):
Performativitet är en viktig ingrediens i mitt arbete och inte minst i verket ”Make butter or lead a horse at will” som arbetar associativt med en död häst, munskulpturer och problemet med att ge saker form. Jag har i det här verket velat hitta uttrycksformer för frånvaro och undersöka vad som händer med en människa när språket vid stora känslohändelser sviker.

Verkets omdrejningspunkt är ett performance där jag sitter på en sadelliknande barstol och tuggar tuggummi med läppstiftsmarkerad strupe och mun, samtidigt som det med hjälp av armar, händer och ben frammanas en rytmisk galopp.
Att galoppera blev ett sätt att väcka kroppen från ett passiviserat tillstånd orsakat av sorg och inuti galoppens repetitiva rörelse kom jag i kontakt med en skulptural annanhet och haptisk praktik. Under arbetet delade sig kroppen i en kentaurisk figur som öppnade för en mångbottnad kroppslighet. I ett dynamiskt spel mellan det rörliga och fixerade, det aktiva och passiva korsas former från den mystiska extasen, barnet och den arroganta tonåringen med intryck från en hästslakt och minnet av en kropp som inte längre finns där.

Som kvinna har jag av tradition och samhälle fått lära att jag antingen är barn, djur eller för mycket. Länge var min diciplin att arbeta emot att hamna i dessa roller. Genom att låta en rad olika traditionstyngda stereotyper kopplade till kvinnligt begär glida in och ut ur varandra gav jag i det här arbetet efter för frivillig objektifiering. I det fann jag agens och frihet att tala om erfarenhet inifrån roller som tidigare begränsat mig. Metoden gjorde det möjligt att skapa genom impulser, lek och galenskap samtidigt som ämnet kunde vara rotat i mörkare jord.

 

Performance
Afgang live, Charlottenborg Kunsthal, Copenhagen 2020

Performance video, 25 min loop