MEMORY BURN – VIDARE

 

About the work (SWE):

I det här verket möts två bilder som delar figuren med ett enkelt snitt. Snittet som kunskapsområde talar om separation och samtidig kontakt. Ur skärningspunkten reser sig lager av bilder och logiker. En barock muskulös hästhals är strupen som är talet som är kroppens öppnande som möter en Aloe Vera-topp. Det är en tudelad tunga, en plantas armar och samtidigt en kvinnas korsade ben.

Hästhalsen modellerades ur minnet. Med handens tänkande kom intryck av hästen, av tyngd och kontakt, att omvandlas till en performativ praktik och jag började utveckla det som kom att bli performance-delen i verket Make butter or lead a horse at will. Här fick de former och bilder jag arbetat med i modellerandet utökat forskningsutrymme samtidigt som fler impulser adderades.