The behaviour of objects within

About the work(SWE):

Det finns kopplingar mellan kropp, skrift och begär. Mötet mellan de tre blå hundarna och objekten på podierna representerar detta. Liggande mot ett av podiernas vita toppar ser vi ett par gula tvådimensionella former lysa som abstrakta bokstäver mot en vit sida i en bok. På ett annat står tre stycken tunna högresta figurer i lera. Jag har velat placera den ett ställe mellan teckning och tecken samtidigt som de får lov att befinna sig i objektets sfär. Som något som påminner om skrift, men som blivit kropp, bild, gest.

Hundarnas ligger alla på rygg i poser som både är typiska för hundar men som även kan leda tankarna till lek, underkastelse, erotik och dans. I posen ageras och framställs en bild och i vissa fall ett ideal. De blå hundarnas ’on back’-poser gör bruk av en klassiskt ”passiv” underkastad position samtidigt som placeringen av de tre kropparna ger små hintar om agens: två stycken ligger på golvet och stryker sig dyrkande runt de upphöjda små objekten. En annan poserar mot en vit vägg, upphängd som en tavla, som om den ville utställas, bli sedd. Eller har den blivit upphängd som en jakttrofé? Jesusfigur? En besökare sa till mig att hon hade svårt att avgöra om de befann sig i njutning eller lidande.

För mig arbetar dessa kroppar med att skapa ambivalens och sammanstöt av över- och underordningar. Mellan polerna aktiv och passiv. I linje med detta har jag valt att efter författaren Maggie Nelson kalla den position de upptar för ”Active bottom”. Ett uttryck som stör den gängse uppfattningen av över- och underordningar och som inför ett mellanrum.

Materialet modellervax härdar aldrig vilket innebär att kropparna vägrar en slutgiltig form och position. Det betyder också att varje beröring på hundarnas känsliga blå hud lämnar spår av en annan kropps kontakt. Fingeravtrycken i leran vittnar om själva beröringen och framhäver den yttersta huden som den gräns som definierar var något börjar och slutar. Men också som det område var kommunikationen äger rum.

Roland Barthes skriver: ”Language is skin. It is as if I had words instead of fingers, or fingers at the tip of my words”.

Vi försöker röra varandra med ord.

 

 

THE BEHAVIOUR OF OBJECTS WITHIN
Modelling wax that never hardens, vinyl, ceramic paw with nail polish and chewed modelling wax
Kunsthal Kongegaarden, Korsør 2021